TRÁNH BỊ TẠM GIAM CÁCH NÀO?

08/09/2020 16:55
Câu hỏi
Hỏi: Người nhà tôi bị khởi tố tội trộm cắp theo khoản 2, điều 173 Bộ luật Hình sự và bị tạm giam. Luật sư có thể cho biết các biện pháp ngăn chặn cụ thể. Người nhà tôi có thể không bị tạm giam không?

Trả lời