PHẠM NHÂN LẬP CÔNG ĐỂ GIẢM ÁN

Hỏi: Luật sư cho biết việc phạm nhân lập công dẫn tới giảm án được quy định cụ thể như thế nào?
comment

PHẠM NHÂN XẾP LOẠI THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC GIẢM ÁN

Hỏi: Luật sư có thể cho biết việc xếp loại hạnh kiểm phạm nhân ảnh hưởng thế nào đến việc xét giảm án cho phạm nhân? Có thể giới thiệu sơ bộ cách xếp loại?
comment

GIẢM CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ THẾ NÀO

Hỏi: Luật sư có thể cho biết các trường hợp nào người đang chấp hành hình phạt tù được giảm chấp hành hình phạt tù?
comment

CÁCH HOÃN THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ ĐÚNG LUẬT

Hỏi: Luật sư có thể cho biết thủ tục hoãn thi hành án phạt tù như thế nào?
comment

TRÌNH TỰ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ THEO LUẬT ĐỊNH

Hỏi: Người nhà tôi bị tòa án tuyên phạt tù có thời hạn. Luật sư có thể cho biết trình tự thi hành án tù có thời hạn?
comment

BỊ CÁO TRANH LUẬN THẾ NÀO KHI KHÔNG CÓ LUẬT SƯ

Hỏi: Tranh luận tại tòa là gì? Bị cáo không có luật sư tranh luận thế nào?
comment

BỊ CÁO KHÁNG CÁO KÊU OAN HAY GIẢM NHẸ

Hỏi: Khi kháng cáo, bị cáo nên kháng cáo thế nào?
comment

TRÌNH BÀY TÌNH TIẾT MỚI TẠI TÒA CẢI THIỆN TÌNH HÌNH

Hỏi: Chồng tôi là nhân viên kinh doanh mảng thẻ của ngân hàng. Ngân hàng cấp cho một số khách hàng có thu nhập ổn định thẻ mua hàng trả tiền sau. Khách hàng có thể mua chịu tại những cửa hàng nhất định. Đến khi khách hàng được trả lương sẽ thanh toán lại tiền cho ngân hàng. Chồng tôi làm giả danh sách khách hàng để được cấp loại thẻ đó, mua hàng, bán lại. Việc bị lộ, chồng tôi bị điều tra, xét xử. Tuy nhiên, tôi biết rằng chồng tôi không làm một mình. Một người bạn giúp anh lập các hồ sơ giả, tiêu thụ các loại hàng hóa mà chồng tôi mua từ thẻ. Trước đây, chồng tôi không khai tên người này. Tại tòa, chồng tôi nên cung cấp nội dung này không? Cách cung cấp tại tòa? Hậu quả việc này thế nào?
comment

TÓM TẮT TRÌNH TỰ XÉT XỬ & ĐIỀU BỊ CÁO NÊN LÀM

Hỏi: Luật sư nói qua về quá trình xét xử? Người bị tòa đưa ra xét xử nên làm gì trong từng quá trình này?
comment

LÀM THẾ NÀO THUÊ LUẬT SƯ KHI VỪA BỊ BẮT

Hỏi: Người bị công an bắt thì nên làm gì để có luật sư bảo vệ mình?
comment
1 2 3  Trang sau