KHAI THÁC QUY ĐỊNH BỊ CAN PHẢI ĐƯỢC BIẾT BỊ KHỞI TỐ TỘI GÌ

23/08/2020 09:33
Câu hỏi
Hỏi: Luật sư có thể nói rõ hơn về quyền của bị can được biết mình bị khởi tố về tội gì? Cách thực hiện quyền này?

Trả lời