LÀM GÌ ĐỂ TỐ CÁO NGƯỜI PHẠM TỘI.

29/01/2020 15:18
Câu hỏi
Hỏi: Tôi cho bạn tôi mượn một chiếc xe máy có giá trị 40 triệu đồng. Sau đó bạn tôi đem xe máy ra tiệm cầm đồ đặt để vay một khoản tiền. Việc này tôi hoàn toàn không biết. Vậy có thể tố cáo hành vi của bạn tôi không? Tố cáo ai đó phạm tội cần làm như thế nào?

Trả lời