LÀM GÌ KHI BỊ MỚM CUNG?

27/12/2019 15:31
Câu hỏi
Nhận đưa hối lộ 3 tỷ sau khi nghe lời khai người khác có phải mớm cung. Bị mớm cung phải làm gì?

Trả lời