BỊ GIAM ĐƯỢC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP?

06/05/2020 15:29
Câu hỏi
Hỏi: Trước khi bị bắt tạm giam, người nhà tôi là chủ một doanh nghiệp có nhiều khách hàng. Luật sư có thể cho biết: Trong khi bị tạm giam, và sau này nếu có án và bị giam, người nhà tôi có được phép điều hành doanh nghiệp không?

Trả lời