TÓM TẮT TRÌNH TỰ XÉT XỬ & ĐIỀU BỊ CÁO NÊN LÀM

11/03/2021 09:13
Câu hỏi
Hỏi: Luật sư nói qua về quá trình xét xử? Người bị tòa đưa ra xét xử nên làm gì trong từng quá trình này?

Trả lời