BỒI THƯỜNG NGAY CẢ KHI KHÔNG ĐỦ TIỀN

22/09/2020 16:33
Câu hỏi
Hỏi: Người nhà tôi bị quy tội trộm cắp. Tài sản trộm cắp đã bị tiêu thụ và chưa thu hồi được. Người nhà tôi sắp bị đưa ra xét xử. Việc bồi thường có làm cho mức án nhẹ đi và nên thực hiện thế nào để tốt nhất?

Trả lời