YÊU CẦU ĐƯỢC GHI HÌNH KHI HỎI CUNG

04/02/2021 18:45
Câu hỏi
Hỏi: Tôi nghe nói đến việc cơ quan điều tra phải lắp camera ở phòng hỏi cung và phải ghi hình nếu bị can có yêu cầu. Việc này được quy định thế nào? Thực hiện điều này có lợi gì cho bị can?Bị can thực hiện nó thế nào?

Trả lời