KHI BIẾT ĐƯỢC NGÀY XÉT XỬ,BỊ CÁO MUỐN CÓ LUẬT SƯ

12/02/2021 12:38
Câu hỏi
Hỏi: Bị cáo muốn hoãn phiên tòa để thuê luật sư bào chữa thì nên làm gì?

Trả lời