THĂM NUÔI VÀ CHẾ ĐỘ TẠM GIAM

12/09/2020 15:47
Câu hỏi
Hỏi: Người nhà tôi đang bị tạm giam chờ xét xử. Luật sư có thể cho biết việc thăm nuôi người nhà đang bị tạm giam được quy định thế nào. Chế độ sinh hoạt, chăm sóc y tế và các chế độ khác trong trại tạm giam?

Trả lời