LÀM THẾ NÀO THUÊ LUẬT SƯ KHI VỪA BỊ BẮT

02/03/2021 10:56
Câu hỏi
Hỏi: Người bị công an bắt thì nên làm gì để có luật sư bảo vệ mình?

Trả lời