PHẠM NHÂN LẬP CÔNG ĐỂ GIẢM ÁN

25/07/2021 12:57
Câu hỏi
Hỏi: Luật sư cho biết việc phạm nhân lập công dẫn tới giảm án được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời