TRÌNH BÀY TÌNH TIẾT MỚI TẠI TÒA CẢI THIỆN TÌNH HÌNH

18/03/2021 15:37
Câu hỏi
Hỏi: Chồng tôi là nhân viên kinh doanh mảng thẻ của ngân hàng. Ngân hàng cấp cho một số khách hàng có thu nhập ổn định thẻ mua hàng trả tiền sau. Khách hàng có thể mua chịu tại những cửa hàng nhất định. Đến khi khách hàng được trả lương sẽ thanh toán lại tiền cho ngân hàng. Chồng tôi làm giả danh sách khách hàng để được cấp loại thẻ đó, mua hàng, bán lại. Việc bị lộ, chồng tôi bị điều tra, xét xử. Tuy nhiên, tôi biết rằng chồng tôi không làm một mình. Một người bạn giúp anh lập các hồ sơ giả, tiêu thụ các loại hàng hóa mà chồng tôi mua từ thẻ. Trước đây, chồng tôi không khai tên người này. Tại tòa, chồng tôi nên cung cấp nội dung này không? Cách cung cấp tại tòa? Hậu quả việc này thế nào?

Trả lời