GIẢM CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ THẾ NÀO

20/05/2021 16:57
Câu hỏi
Hỏi: Luật sư có thể cho biết các trường hợp nào người đang chấp hành hình phạt tù được giảm chấp hành hình phạt tù?

Trả lời