BỊ CÁO KHÁNG CÁO KÊU OAN HAY GIẢM NHẸ

25/03/2021 16:25
Câu hỏi
Hỏi: Khi kháng cáo, bị cáo nên kháng cáo thế nào?

Trả lời