PHẠM NHÂN XẾP LOẠI THẾ NÀO THÌ ĐƯỢC GIẢM ÁN

09/06/2021 22:56
Câu hỏi
Hỏi: Luật sư có thể cho biết việc xếp loại hạnh kiểm phạm nhân ảnh hưởng thế nào đến việc xét giảm án cho phạm nhân? Có thể giới thiệu sơ bộ cách xếp loại?

Trả lời