TRÌNH TỰ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ THEO LUẬT ĐỊNH

11/05/2021 10:12
Câu hỏi
Hỏi: Người nhà tôi bị tòa án tuyên phạt tù có thời hạn. Luật sư có thể cho biết trình tự thi hành án tù có thời hạn?

Trả lời