NGƯỜI VAY TIỀN ĐƯA SỔ ĐỎ LÀM TÀI SẢN BẢO ĐẢM.XỬ LÝ?

03/08/2021 05:52
Câu hỏi
Hỏi: Có người muốn vay tiền của tôi. Người này muốn mang Sổ Đỏ nhà mình đưa cho tôi để làm tin. Tôi phải làm gì để thu hồi nợ mà không gặp rủi ro?

Trả lời