BỐ MẸ TẶNG CHO ĐẤT CÓ ĐIỀU KIỆN CHO CON.

01/04/2020 16:24
Câu hỏi
Hỏi: Bố mẹ tôi có một diện tích nhà đất đã được cấp Sổ Đỏ tên hai người. Bố mẹ tôi muốn tặng cho nhà đất cho anh cả với điều kiện là phải phụng dưỡng bố mẹ cho đến khi qua đời, giành một diện tích làm nhà thờ họ, không được bán diện tích nhà đất này đi. Bố mẹ tôi phải làm thế nào tốt nhất?

Trả lời