DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC CẤP SỔ ĐỎ

08/02/2020 13:41
Câu hỏi
Hỏi: Tôi muốn mua một diện tích nhà ở tại một phường Hà Nội để có thể chuyển đến đây sinh sống và làm việc. Vậy, diện tích tối thiểu để có thể được cấp Sổ Đỏ ở Hà Nội như thế nào?

Trả lời