MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG KHI MUA NHÀ.XONG XUÔI MỚI NHẬN TIỀN THÌ SAO?

14/08/2021 12:58
Câu hỏi
Hỏi: Luật sư cho biết: Khi mua bán nhà đất, tôi và người mua nhà đất có thể thỏa thuận gửi tiền vào một tài khoản mở tại ngân hàng, khi việc mua bán nhà đất hoàn thành, tôi – người bán – có thể yêu cầu ngân hàng thanh toán cho tôi được không?

Trả lời