HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP SỔ ĐỎ ĐỂ VAY TIỀN CÁ NHÂN CẦN NỘI DUNG GÌ?

05/08/2021 18:17
Câu hỏi
Hỏi: Tôi đã được luật sư tư vấn rằng: Trong trường hợp người vay có Sổ Đỏ và muốn vay tiền tôi, tôi hoàn toàn có thể yêu cầu người vay lập hai hợp đồng: Hợp đồng vay tiền và hợp đồng thế chấp. Luật sư có thể nói rõ hơn: Hợp đồng thế chấp cần có nội dung gì cho trường hợp này? Thủ tục liên quan đến việc lập hợp đồng thế chấp này như thế nào?

Trả lời