CÓ THỂ ĐÒI TÀI SẢN CHỒNG MANG CHO NHÂN TÌNH KHÔNG?

26/11/2020 12:19
Câu hỏi
Hỏi: Vợ chồng tôi đang mâu thuẫn. Tôi phát hiện ra chồng tôi có nhân tình. Chồng tôi chu cấp cho cô ta, mua tặng cô ta nhiều tài sản. Trong số tài sản đó, có chiếc xe máy đắt tiền. Thời gian hôn nhân, vợ chồng tôi có một số tài sản. Trong trường hợp ly hôn, tôi có quyền đòi những thứ mà chồng tôi đã tặng nhân tình không?

Trả lời