CÁCH NÀO BUỘC CHỒNG CŨ CẤP DƯỠNG CHO CON SAU LY HÔN

07/11/2020 18:06
Câu hỏi
Hỏi: Tôi và chồng cũ đã ly hôn. Thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có 1 con chung. Theo bản án, tôi được nuôi con. Chồng tôi phải cấp dưỡng 3 triệu đồng/tháng. Chồng tôi cấp dưỡng được vài tháng đầu, sau đó không cấp dưỡng nữa. Làm gì để buộc anh ấy phải tiếp tục cấp dưỡng?

Trả lời