CHIA TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG GÓP VÀO CÔNG TY THẾ NÀO

18/11/2020 22:56
Câu hỏi
Hỏi: Tôi và chồng đang làm thủ tục ly hôn. Chúng tôi tự thỏa thuận việc nuôi con. Về tài sản, chúng tôi đã thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo điều lệ, chồng tôi góp 51% vốn, tôi góp 30%, 02 thành viên khác là bạn bè, mỗi người góp 9,5% . Thực tế, đây là con số ghi trong điều lệ. Hai vợ chồng cùng bỏ ra phần lớn tiền để công ty hoạt động, 02 thành viên khác cũng góp nhưng với số tiền nhỏ hơn nhiều ủng hộ chúng tôi làm ăn. Công ty có lãi trong nhiều năm. Tài sản công ty gia tăng. Chúng tôi cũng đã chia lãi cho 02 thành viên còn lại theo số tiền họ thực góp. Luật sư cho hỏi: Hiện tại, với tình hình như vậy, tôi nên làm gì để quyền lợi được đảm bảo?

Trả lời