CÁCH NÀO BUỘC CHỒNG CŨ GIAO CON THEO BẢN ÁN

14/11/2020 11:47
Câu hỏi
Hỏi: Tôi và chồng cũ đã ly hôn 01 năm. Trong thời kỳ hôn nhân, chúng tôi có với nhau một con chung. Bản án ly hôn quyết định tôi là người được quyền nuôi con. Tuy nhiên, khi tôi đến nhà chồng cũ yêu cầu giao con theo bản án thì chồng cũ và gia đình nhà chồng cương quyết không giao con. Theo luật sư, tôi phải làm gì?

Trả lời