LY HÔN KHI MỘT BÊN KHÔNG CHỊU LÊN TÒA

22/01/2020 23:54
Câu hỏi
Hỏi: Tôi và chồng tôi đã mâu thuẫn trong nhiều năm nay. Lý do là chồng tôi cờ bạc, lại hay đánh tôi. Tôi rất mệt mỏi và đã làm đơn ra tòa ly hôn. Tòa đã gọi chồng tôi lên làm việc được một lần. Những lần sau, tòa gọi anh ta không lên. Vậy tôi phải làm gì?

Trả lời