ĐẤT CÓ RIÊNG TRƯỚC KẾT HÔN,SAU KẾT HÔN CÓ SỔ ĐỎ,LY HÔN CÓ PHẢI CHIA?

15/10/2020 12:04
Câu hỏi
Hỏi: Tôi và vợ tôi kết hôn vào năm 2006. Trước đó, gia đình tôi đã họp và thống nhất: Tặng cho tôi một diện tích đất. Tôi chưa kịp làm Sổ Đỏ. Cũng trước khi kết hôn, diện tích đất mà tôi được tặng cho bị giải tỏa. Tôi được đền bù một diện tích đất khác. Sau khi kết hôn, diện tích đất được đền bù này được cấp Sổ Đỏ. Hiện tại, do mâu thuẫn, chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn. Vậy, tôi có phải chia cho vợ diện tích đất nói trên không?

Trả lời