ĐƯỢC THỎA THUẬN CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN KHÔNG? VI PHẠM THÌ SAO?

06/02/2020 07:31
Câu hỏi
Hỏi: Vợ chồng tôi quyết định ly hôn. Thời gian sống chung, chúng tôi có một số tài sản. Chúng tôi có thể tự thỏa thuận chia tài sản không? Trường hợp một bên vi phạm có cách gì giải quyết không?

Trả lời