TRANH TỤNG KINH TẾ: CẢ NHÓM PHỐI HỢP, TỪNG NGƯỜI CÓ LỢI

TRANH TỤNG KINH TẾ: CẢ NHÓM PHỐI HỢP, TỪNG NGƯỜI CÓ LỢI
- Bài viết sử dụng lại bài trên thuvienphapluat.vn và nhà báo Nguyễn Huế báo Hải quan -
     Từ khi tổ chức WTO được thành lập, trên thế giới có khoảng 6.000 vụ kiện phòng vệ thương mại. Trung bình mỗi ngày trên thế giới lại xảy ra một vụ.
Việt Nam đã chịu 130 vụ việc. Nước kiện là Hoa Kỳ, EU, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ. Loại vụ: 78 vụ chống bán phá giá, 25 vụ tự vệ, 17 vụ lẩn tránh thuế chống bán phá giá  và 12 vụ về chống trợ cấp.
     Một số nước hiện gia tăng cả ba biện pháp chống bán phá giá, tự vệ và chống trợ cấp. Các nước phát triển có xu hướng gia tăng biện pháp tự vệ. Các sản phẩm rất nhỏ trị giá XK chỉ từ 2-3 triệu USD cũng có thể bị kiện.
     Hiện nay, khi các nước áp dụng các biện pháp phòng vệ với Việt Nam, thì Cục PVTM sẽ hỗ trợ DN thông báo diễn biến, liên lạc cơ quan điều tra nước ngoài, tư vấn việc cần làm.
     Khi có sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, thương vụ, đại sứ quán nước ngoài, Hiệp hội và DN, mức thuế rất thấp so với các nước khác được áp dụng.
     Do vậy, khi xảy ra việc, các DN cần có liên lạc với các cơ quan của Việt Nam như Bộ Công Thương, Đại sứ quán, Thương vụ để tìm ra các chiến lược, bước đi phù hợp và phải hợp tác đầy đủ với các cơ quan điều tra của nước ngoài.
     Việc này nên được giao cho một nhóm luật sư chuyên trách. Luật sư chuyên về phòng vệ thương mại không nhiều, nhưng đủ tư duy và kỹ năng làm việc.
     Thực tế thời gian qua cho thấy, có trường hợp cơ quan nước ngoài điều tra Việt Nam với một sản phẩm thì có những DN hợp tác rất tốt nhưng có DN không biết cách hợp tác trả lời có một nửa các câu hỏi điều tra dẫn đến cơ quan điều tra nước  ngoài chỉ sử dụng được một nửa thông tin, một nửa còn lại phải sử dụng thông tin bất lợi từ nước NK dẫn đến thuế suất toàn quốc cho DN Việt Nam cao hơn rất nhiều.
     Hợp tác với cơ quan nước ngoài là rất quan trọng. Bên cạnh đó, các vụ kiện PVTM chỉ có kết quả tốt khi các DN cùng phối hợp với nhau, cùng hợp tác với Hiệp hội và các cơ quan quản lý nhà nước, biết sử dụng luật sư để liên lạc, thông tin, giải thích, đưa ra chiến lược ứng phó với  từng vụ việc cụ thể.