TRANH TỤNG DÂN SỰ, KINH TẾ: CÁC LOẠI THỜI HIỆU NGƯỜI ĐI KIỆN NÊN BIẾT ( tiếp theo và hêt )

TRANH TỤNG DÂN SỰ, KINH TẾ: CÁC LOẠI THỜI HIỆU NGƯỜI ĐI KIỆN NÊN BIẾT ( tiếp theo và hêt )
- Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội -
Người đi kiện không thể không biết thời hiệu
Người đi kiện không thể không biết thời hiệu
6.Yêu cầu bồi thường thiệt hại: Thiệt hại ở đây được hiểu là thiệt hại ngoài hợp đồng, kiểu như đi trên đường bị kẻ vượt đèn đỏ tông phải.
Thời hiệu kiện ra tòa yêu cầu bồi thường: 03 năm kể từ ngày người có quyền biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.
7. Khởi kiện tranh chấp thương mại: Các tòa án chia hợp đồng thành các dạng, hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh doanh thương mại. Hoạt động thương mại hiểu là hoạt động nhằm mục đích sinh lời, gồm mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại...Bài trước chúng tôi lấy ví dụ về tranh chấp hợp đồng dân sự, như đặt gia công và tranh chấp chất lượng nguyên vật liệu, cung cấp hàng và nợ tiền thì nên hiểu các hợp đồng này không có mục đích sinh lời, đặt gia công vì mục đích sinh hoạt của một bên, cung cấp hàng hóa cũng nhằm thỏa mãn nhu cầu hàng ngày. Mục đích này phân biệt với mục đích lợi nhuận mà các bên theo đuổi khi kinh doanh.
Thời hiệu kiện ra tòa khi có tranh chấp trong hoạt động thương mại là 02 năm, kể từ khi quyền lợi hợp pháp bị xâm hại.
Với tranh chấp trong dịch vụ logistic, có cách tính thời hiệu riêng, không áp dụng cách tính 02 năm như trên.
8. Tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm: Thời hiệu kiện ra tòa là 03 năm kể từ khi phát sinh tranh chấp.
9. Thời hiệu khiếu nại: Đây không phải thời hiệu để kiện ra tòa. Khiếu nại ở đây là khiếu nại trong lĩnh vực hành chính, lĩnh vực mà trong đó, một bên thường là cơ quan hành chính nhà nước, bên kia là cá nhân, tổ chức chịu tác động. Tuy nhiên, nếu bỏ qua thời hiệu khiếu nại, cơ hội để bạn đưa vụ việc ra tòa bằng không. Một số trường hợp, luật định bạn chỉ có thể đưa vụ việc ra tòa nếu trước đó đã có khiếu nại tới cơ quan hành chính có thẩm quyền.
Thời hiệu khiếu nại: 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính, hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.
Một số loại thời hiệu trên đây được nêu ra, hi vọng nó không bị bỏ qua khi ai đó tính cửa kiện cáo.