TRANH CHẤP LAO ĐỘNG: LÀM GÌ KHI BỊ ĐUỔI VIỆC?

TRANH CHẤP LAO ĐỘNG: LÀM GÌ KHI BỊ ĐUỔI VIỆC?
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư Hà Nội -
  • Khi bị đuổi việc, tham khảo luật sư xem nên làm gì
    Khi bị đuổi việc, tham khảo luật sư xem nên làm gì
     Khi đi làm thuê, bạn xác định có thể bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Ông chủ có thể không thích bạn, quĩ lương không đủ, bạn đi muộn, nghỉ việc không kịp báo… Bạn có thể nhận được một email thông báo đuổi việc, hoặc cú điện thoại của bộ phận nhân sự. Bạn chấp nhận ra khỏi công ty, xin chỗ khác, không ngoái lại.
     Tuy vậy, rất nhiều vụ đuổi việc sai luật. Đuổi việc hay việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn của người sử dụng lao động được nói đến ở điều 36 Bộ luật Lao động: Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu:
- Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc, được xác định theo tiêu chí đánh giá trong quy chế của người sử dụng lao động. Quy chế này phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở ở nơi có tổ chức kiểu này.
- Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị từ 6 tháng đến 12 tháng tùy loại hợp đồng lao động, mà khả năng lao động chưa hồi phục.
- Do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa hoặc di dời, thu hẹp sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp nhưng vẫn phải giảm chỗ làm.
- Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau 15 ngày khi thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hết.
- Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu.
- Người lao động tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.
- Người lao động cung cấp không trung thực thông tin làm ảnh hưởng đến việc tuyển dụng người lao động.
Điều luật cũng qui định: Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo trước cho người lao động từ 3 đến 45 ngày tủy loại hợp đồng lao động.
 
     Việc đuổi việc sai của ông chủ thường theo kiểu:
- Cho rằng người lao động không hoàn thành công việc nhưng không có chuẩn mực đánh giá đúng luật.
- Không đủ tiền trả lương, không thích người lao động đã được tuyển.
- Người lao động ốm đau mà nghỉ, nhưng chưa tới mức luật định để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
- Người lao động đi muộn, không có mặt lúc làm việc, bỏ làm vài ngày không báo hay báo sau…
- Cho rằng người lao động lộ bí mật kinh doanh, bắt tay với đối thủ.

     Các kiểu đuổi việc sai thường sai luôn về cách đuổi. Không có thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, báo trước chỉ vài ngày, không trả chế độ, trả lương tháng những này đã đi làm…
     Khi bị đuổi việc, cái bạn nên làm:
1.Tham vấn luật sư để xem xét căn cứ mà ông chủ dựa vào đó đuổi việc bạn, lý giải những cái liên quan, xác định hướng đi tiếp theo. Bạn có thể ủy quyền cho luật sư làm việc để giành thời gian tìm việc mới.
2.Nhất định không ký vào cái gọi là biên bản chấm dứt hợp đồng lao động. Có gì ra tòa nói.
3.Kiện ra tòa đòi giải quyết quyền lợi liên quan.
4.Trong đơn kiện, đòi trả lương chưa thanh toán tháng đó, lương của ngày báo trước bị vi phạm, lương cho đến khi tòa án ra phán quyết vụ việc của bạn, trả các khoản trợ cấp, giấy tờ mà công ty giữ.