KINH DOANH: COVID 19 – CÁCH NGỪNG KINH DOANH VÀ NGHỈ NGƠI HỢP PHÁP.

KINH DOANH: COVID 19 – CÁCH NGỪNG KINH DOANH VÀ NGHỈ NGƠI HỢP PHÁP ?
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh – Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư Hà Nội -
  • Thời COVID 19 hoành hành, ngưng kinh doanh cần đúng cách
    Thời COVID 19 hoành hành, ngưng kinh doanh cần đúng cách
Dịch COVID 19 nên được nhìn nhận như cơ hội. “ Trong nguy có cơ “.
Rõ ràng nhất, đây là cơ hội nghỉ ngơi. Nhiều người tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm có này để dọn dẹp, bỏ bớt, học cái gì đó mới, xem lại hay chuẩn bị cho một dự án. Nếu bạn muốn bật lên, đây là lúc trù tính.
Nếu bạn là chủ một doanh nghiệp, ví dụ một nhà hàng, công ty lữ hành, trung tâm ngoại ngữ, lớp mẫu giáo... và đang thực hiện khẩu hiệu “ ai ở chỗ nào ở yên chồ đó “, thì ngoài việc treo ngoài cửa một biển thông báo, bạn nên hỏi luật sư về cách nghỉ ngơi mà không bị kiện cáo.
Luật sư của bạn sẽ đề xuất bạn kích hoạt một cơ chế “ nghỉ đông “.
Giở luật ra, luật sư sẽ đưa cho bạn xem điều 200 Luật Doanh nghiệp 2014 về tạm ngừng kinh doanh:
...
Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng  kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng.
...Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.
Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD năm 2015, Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn thêm, đại ý:
...
Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo tạm ngừng kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi  doanh nghiệp đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

... Kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

... Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế...
...
Tóm lại, từ đoạn rườm rà trên ( đã có lược bớt ), để tạm ngừng kinh doanh vì COVID 19 ( hay vì gì khác nữa ) bạn nên:
1.Họp các cơ cấu công ty, lập biên bản, ra quyết định tạm ngừng kinh doanh. Làm công văn gửi Phòng Đăng ký Kinh doanh kèm những giấy tờ bạn vừa lập.
2.Thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc tạm ngừng kinh doanh. Giải quyết vấn đề lương, thu nhập, chế độ với họ.
3.Thông báo cho các khách hàng, nhà cung cấp về việc tạm ngừng kinh doanh. Đề cập đến việc bạn sẽ thực hiện các nghĩa vụ với họ thế nào.
4.Tập hợp hồ sơ kế toán, thanh toán các khoản nợ thuế cho nhà nước, gửi báo cáo theo hướng dẫn cơ quan thuế.
Tất cả giấy tờ trên, giấy xác nhận của cơ quan nhà nước nên được lưu lại. Thời hạn bạn được phép nghỉ ngơi tối đa là 02 năm.