HÌNH SỰ: CÁCH XIN THÊM CÁC BUỔI CUNG ĐỂ GỠ TỘI, MINH OAN

HÌNH SỰ: CÁCH XIN THÊM CÁC BUỔI CUNG ĐỂ GỠ TỘI, MINH OAN
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư Hà Nội -
  • Hình dung khai gì trước khi xin thêm buổi đi cung trình bày cái có thể gỡ tội
    Hình dung khai gì trước khi xin thêm buổi đi cung trình bày cái có thể gỡ tội
     Trong các buổi hỏi cung, tốt nhất bị can nên khai cái có lợi cho mình. Luật quy định: Bị can không nhất thiết phải khai cái có thể dùng để buộc tội mình. Bị can có thể phản cung. Nếu hôm trước nhận tội, hôm sau chối tội thì cũng không bị quy tội khai báo gian dối. Nếu không chọn khai gian, bị can có thể khai thêm những thứ để tòa xem xét giảm nhẹ.
     Thực tế, điều tra viên luôn muốn kết thúc nhanh chóng. Họ tập trung hỏi  về hành vi. Khi có cái họ muốn, vụ án mau chóng chuyển lên Viện Kiểm sát. Việc hỏi cung cơ bản ngừng. Bị can khó lòng trình bày thêm. Bị can có thể cảm thấy không thỏa mãn. Họ muốn trình bày thêm các nội dung liên quan để nhằm giảm hình phạt. Một số thậm chí muốn thử vận may bằng cách khai khác đi. Tuy nhiên, họ không biết cách nào để những bản cung họ muốn xuất hiện trong hồ sơ.
     Trong hồ sơ vụ án, bị can nên có những bản cung có lợi, nghĩa là có thể dùng để giải oan, nếu không thì có thể ngăn chặn việc kết tội, hoặc ít ra là để tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Muốn vậy, nên xác định khai gì. Bị can có thể khai là không thực hiện hành vi đó. Bị can cũng có thể khai thực hiện hành vi đó nhưng hậu quả xảy ra không liên quan gì, hoặc hậu quả không đến mức vậy. Bị can cũng có thể khai các tình tiết giảm nhẹ, điều kiện, hoàn cảnh, kiến nghị xem lại vấn đề trách nhiệm dân sự…
     Một điều nữa, để có bản cung có lợi, bị can nên yêu cầu điều tra viên có thêm các buổi đi cung nữa. Trong các buổi đi cung, bị can nên hỏi vụ án bao giờ điều tra xong. Từ đó biết được điều tra viên có đi cung nữa không, đưa ra yêu cầu thêm các buổi cung gỡ tội.
     Tóm lại, để thêm các buổi cung gỡ tội và có được lời khai có lợi trong các buổi cung đó, bị can nên:
1.Hình dung khai gì trong các buổi cung đó. Muốn vậy, bị can tự xác định mình có vô tội không, hay đã làm việc đó. Khi xác định đã làm việc đó, có thể nói nó không liên quan đến hậu quả, hậu quả không đến mức đó, hoặc trình bày tình tiết giảm nhẹ: nhân thân, gia cảnh, tình thế bản thân khi hành động như vậy…
2.Khi vụ án được điều tra, tự xác định hoặc hỏi điều tra viên xem khi nào thì chuyển hồ sơ lên Viện Kiểm sát. Từ đó xác định nên xin thêm các buổi đi cung.
3.Xin thêm các buổi đi cung bằng cách nói miệng với điều tra viên, yêu cầu ghi vào biên bản. Trong các buổi cung gỡ tội, chỉ trình bày nội dung gỡ tội hay giảm nhẹ.
4.Yêu cầu điều tra viên ghi đúng nội dung khai mới. Sau đó xin giấy để viết bản tự khai. Yêu cầu điều tra viên thể hiện nội dung khai mới trong kết luận điều tra.
5.Khi cơ quan công an không chấp nhận thêm các buổi cung gỡ tội, nỗ lực xin trại giam tạo điều kiện để làm đơn gửi Viện Kiểm sát, hoặc trực tiếp đề nghị kiểm sát viên trong các buổi làm việc, cho thêm các buổi cung chỉ để trình bày nội dung gỡ tội. Đề nghị ghi nội dung trình bày gỡ tội vào cáo trạng.