HÌNH SỰ: 6 CÁCH ĐỂ CÓ HỒ SƠ, GIẤY BÚT KHI BỊ GIAM

HÌNH SỰ: 6 CÁCH ĐỂ CÓ HỒ SƠ, GIẤY BÚT KHI BỊ GIAM
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư Hà Nội -
  • Vẫn có cách để có hồ sơ vụ án, giấy bút trong trại tạm giam
    Vẫn có cách để có hồ sơ vụ án, giấy bút trong trại tạm giam
     Khi công an điều tra, một bị can có thể bị tạm giam. Người ta đồn đại nhiều về cuộc sống trong trại: Nào lưu ký – gửi đồ vào trại, nào lên mâm – thay đổi thứ tự khi nhận suất ăn, nào thông tai – việc phạm nhân trưởng buồng hành hung phạm nhân mới, nào chăn kiến – phạm nhân bị bắt phải kiểm soát một … con kiến .v.v… Bị can thực sự có nhu cầu cải thiện tình thế pháp lý, vì rằng điều này trực tiếp ảnh hưởng đến thời gian thụ án dài hay ngắn. Người nhà bị can, nếu có tiền, lại tìm cách “ chạy “ điều tra viên. Gần đây, khá may mắn cho các luật sư là họ được nghĩ đến.
     Muốn cải thiện tình thế pháp lý của bị can từ giai đoạn điều tra phải có sự liên lạc thông suốt giữa luật sư và bị can. Bị can cũng nên được trình bày, kiến nghị rõ ràng, mạch lạc. Theo luật, luật sư được tham dự các buổi làm việc của điều tra viên khi hỏi cung bị can. Sau khi kết thúc điều tra, luật sư được gặp riêng bị can. Luật sư gọi thao tác này là “ vào trại “. Việc “ vào trại “ nhằm thông tin tình hình hồ sơ: bị can nói gì, người khác khai gì, phân tích tình thế pháp lý bị can, từ đó đưa ra phương án khai phù hợp tại tòa.
     Làm được vậy cũng tốt cho bị can lắm rồi. Tuy vậy, nếu bị can có đầy đủ hồ sơ điều tra, có thể có giấy bút trình bày, kiến nghị những điều cần thiết thì tình thế pháp lý của bị can có thể cải thiện hơn nữa. Với nội quy trại tạm giam, không mấy ai nghĩ đến điều này. Thực tế, luật định cho phép gửi hồ sơ giấy tờ, sử dụng giấy bút trong trại tạm giam. Quần áo có thể gửi vào, sao hồ sơ thì không?
     Để một bị can có thể có hồ sơ vụ án, giấy bút viết đơn từ, kiến nghị, lời tự bào chữa… bị can nên:
1.Khi kết thúc điều tra, yêu cầu điều tra viên phô tô toàn bộ bản cung mình khai, bản cung người khác khai về mình, biên bản giám định, định giá… Yêu cầu chính cơ quan điều tra gửi cho mình vào trại tạm giam.
2.Đề nghị trại tạm giam cho phép mang bản phô tô hồ sơ vào phòng giam. Xin sử dụng giấy bút.
3.Yêu cầu luật sư gửi bản phô tô vào trại tạm giam. Luật sư sẽ phải xử lý yêu cầu này cho đến khi trại tạm giam nói rõ bị can có được nhận hồ sơ hay không.
4.Giả định khi ra tòa vẫn không có hồ sơ trong tay, yêu cầu hoãn phiên tòa, cung cấp các bản phô tô lời khai của mình, của người khác về mình, tài liệu khác
6.Xử sơ thẩm xong nên yêu cầu tòa gửi vào trại tạm giam một bản án cho mình.