HÌNH SỰ: 5 CÁCH ĐỂ VIỆC CHỐI TỘI MANG LẠI HIỆU QUẢ

HÌNH SỰ: 5 CÁCH ĐỂ VIỆC CHỐI TỘI MANG LẠI HIỆU QUẢ
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội -
  • Khai báo không thành khẩn vẫn có thể có tác dụng
    Khai báo không thành khẩn vẫn có thể có tác dụng
          Người viết biết hai trường hợp: 1-Một phóng viên bị bắt về hành vi tống tiền. Lúc bị bắt, người này thừa nhận tiền trên xe là của nạn nhân vừa đưa cho. Sau một thời gian, người này lại nói tiền trên xe là của công an đặt vào xe để vu vạ chị ta. Cuối cùng tòa vẫn xử chị ta về hành vi tống tiền. 2-Một phụ nữ bị bắt về hành vi mua bán ma túy. Đầu tiên chị ta khai tiền ghi trong một quyển sổ là do chị ta vay để chồng mua ma túy. Trong điện thoại chị ta cũng có tin nhắn về việc mua bán ma túy. Sau đó chị ta khai tiền ghi trong sổ không liên quan gì đến ma túy, chỉ là vay mượn thông thường. Điện thoại thì chị ta nhặt được, tin nhắn đã có sẵn như vậy. Công an đã không thể quy tội mua bán ma túy cho chị ta.
          Hai trường hợp trên đều là khai báo không thành khẩn. Khai báo có thể chia thành khai báo thành khẩn  và khai báo không thành khẩn. Khai báo thành khẩn là lời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và của người khác. Việc khai nhận bắt đầu từ khi bị tạm giữ đến khi ra tòa. Những lời khai thành khẩn thường được công an thu thập trong khoảng thời gian tạm giữ là 9 ngày. Khai báo không thành khẩn là lời khai mỗi lúc một khác của bị can, bị cáo. Nhìn chung, khai báo không thành khẩn là sự phủ nhận việc mình đã làm, phủ nhận vai trò của mình. Việc khai không thành khẩn có thể xuất hiện khi điều tra, hay tại tòa.
          Khai báo thành khẩn hay không thành khẩn mang lại những kết qủa khác nhau. Khai báo thành khẩn khiến cho việc kết tội dễ dàng. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Khai báo không thành khẩn có thể có kết quả là vẫn kết được tội như trường hợp phóng viên, hoặc không thể kết được tội như trường hợp người phụ nữ.
         Có một câu hỏi là: Trong trường hợp nào khai báo không thành khẩn mà vẫn kết tội được bị cáo? Để kết tội thành công, người ta dựa vào những chứng cứ khác nhau: Lời khai, vật chứng, kết luận giám định, kết quả điều tra mở rộng…Nếu một mô hình kết tội được hình thành trong đầu điều tra viên thì mô hình này phải được sự ủng hộ của các chứng cứ. Bị cáo là phóng viên trên kia không thành khẩn, nhưng dựa vào lời khai bị cáo khác, người bị hại, tin nhắn điện thoại, kết quả kiểm tra ô tô và tiền, kết luận giám định giọng nói… người ta vẫn bảo vệ được mô hình kết tội cưỡng đoạt.
          Như vậy, người ta sẽ không thể kết tội nếu mô hình kết tội không được ủng hộ bởi lời khai khác, chứng cứ khác. Bị cáo là người phụ nữ trên kia cũng không thành khẩn, nhưng kết quả điều tra mở rộng không ủng hộ mô hình kết tội mua bán ma túy. Quyển sổ ghi các khoản tiền không thể kết luận là tiền mua ma túy. Không xác định được người chủ tin nhắn mua bán ma túy là ai, không rõ SIM điện thoại mang tên ai. Chồng chị ta cũng không thừa nhận là nhờ vợ vay tiền để mình mua ma túy.
         Vậy, có hai câu hỏi: 1/Nên khai lại phủ nhận mình đã phạm tội không? 2/Làm gì để một lời khai không thành khẩn có thể dẫn đến việc không thể kết tội?  Với câu hỏi 2 xin lưu ý:
1/Khi đã nhận tội thì hoàn toàn có thể khai lại chối tội. Bị can nên chấp nhận mất tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo.
2/Trước khi xác định khai báo, hãy yêu cầu giải thích điều luật mà mình bị khởi tố. Từ đó xác định xem để kết tội được mình, công an phải chứng minh điều gì.
3/Bị cáo khai báo thành khẩn hay không thì công an cũng sẽ phải tìm các chứng cứ khác: Lấy các lời khai của bị cáo, người làm chứng, người bị hại…; thu thập, đánh giá chứng cứ khác… Lời khai phủ nhận tội của bị cáo sẽ cứu bị cáo nếu công an không tìm ra các chứng cứ đó.
3/Nên nhớ, luật cho phép bị cáo được biết những lời khai, chứng cứ nào chống lại mình. Vì vậy, nên hỏi điều tra viên về những chứng cứ chống lại bị cáo. Trước cuộc hỏi cung, hãy hỏi điều tra viên xem đã tìm thêm được cái gì chưa và đề nghị công bố.
4/Bị cáo nên đề nghị được xem các kết luận giám định, được đối chất với người có lời khai buộc tội, đề nghị các hướng điều tra có lợi cho bị cáo.
5/Nếu đã chọn khai phủ nhận, hãy tiếp tục trong suốt quá trình điều tra cho đến khi nhận cáo trạng. Ra tòa nên nhận tội hay không tùy vào việc trao đổi với luật sư gỡ tội cho bị cáo.