DÂN SỰ:LÀM SAO ĐỀ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THỎA ĐÁNG TRONG VỤ CHÁY NỔ.

DÂN SỰ: LÀM SAO ĐỀ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG THỎA ĐÁNG TRONG VỤ CHÁY NỔ.
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư Hà Nội -
  • Sau vụ cháy nổ,cần tập trung thu thập chứng cứ về thiệt hại
    Sau vụ cháy nổ cần tập trung thu thập chứng cứ về thiệt hại
     Bồi thường thiệt hại chắc chắn là phần xét xử quan trọng của các tòa án. Trong số đó gồm các vụ việc cháy nổ có công ty bảo hiểm tham gia. Một cá nhân hay doanh nghiệp nào đó mua bảo hiểm cháy nổ, sau đó xảy ra cháy nổ và yêu cầu công ty bảo hiểm trả tiền bảo hiểm. Tranh chấp bắt đầu xảy ra, cũng có nghĩa là nạn nhân vụ cháy phải dập một “ vụ cháy “ khác.
     Bảo hiểm cháy nổ thường được mua khi cá nhân, doanh nghiệp có xe, có nhà hay kho, xưởng, hoặc phải chở hàng hóa dễ cháy. Nó được mua ngày một nhiều, phần vì cá nhân, doanh nghiệp ý thức được sự lợi hại của sản phẩm, phần nữa là nó được công ty bảo hiểm tích cực chào bán.
     Các công ty bảo hiểm, sau khi ký hợp đồng với khách hàng, thường sẽ cấp một chứng thư bảo hiểm. Công ty bảo hiểm sẽ trả bảo hiểm như cam kết nếu nhận được đủ tiền phí từ khách hàng. Một số trường hợp, khi cháy nổ xảy ra, khách hàng chưa dễ nhận tiền bảo hiểm như hợp đồng ghi. Một số lý do:
-Công an vào cuộc xem vụ cháy có phải vụ phạm tội không. Vì vậy, công ty bảo hiểm có cái cớ không thể tốt hơn để tạm ngưng trả bảo hiểm. Chính là chờ công an kết luận. Mà thời gian chờ thường kéo cả năm.
-Công ty bảo hiểm và khách hàng không thống nhất về giá trị thiệt hại, xuất phát từ các đánh giá thiệt hại khác nhau.
-Công ty bảo hiểm không chịu trả bảo hiểm, do cho rằng việc cháy nổ xảy ra trước khi hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực, hoặc công ty không phải trả bảo hiểm vì khách hàng không đóng tiền...
-Lý do khác ( ví dụ chính công ty bảo hiểm chây ỳ, giải pháp công ty bảo hiểm đưa ra không được khách hàng chấp nhận.v.v... ).
     Khi có mâu thuẫn với công ty bảo hiểm liên quan tới cháy nổ, khách hàng thường có tâm lý e ngại, nản chí, cho rằng kiện ở tòa chưa chắc thắng, lại mất một món tạm ứng án phí không hề nhẹ ( quãng 2,5% giá trị đòi, mà tài sản mất mát trong vụ cháy thường là lớn ). Khách hàng cũng có vẻ ngại công ty bảo hiểm, với tiềm lực tài chính to lớn, đội chuyên gia pháp lý hùng hậu, áp đảo khách hàng từ đầu với những hợp đồng câu chữ rối tinh rối mù...Khi cháy nổ xảy ra, việc thu thập chứng cứ thiệt hại của khách hàng hẳn có nhiều lúng túng, việc tìm kiếm công ty đánh giá thiệt hại uy tín không dễ dàng...
     Có điều đáng mừng cho khách hàng của công ty bảo hiểm: Một khi họ lựa chọn kiện công ty bảo hiểm ra tòa yêu cầu trả thêm tiền bảo hiểm cho vụ cháy nổ, thường là họ có kết quả thuận lợi.
     Từ kết quả của những người đã thắng ông lớn bảo hiểm tại tòa, vài chia sẻ để có thể có mức bồi thường bảo hiểm cháy nổ thỏa đáng:
1.Khi xảy ra vụ việc cháy nổ, khách hàng nên tự ghi chép, tập hợp, thống kê, sao chụp ... tài sản thiệt hại, gồm cả giấy tờ mua tài sản, sửa chữa, bảo quản tài sản. Nên có người am hiểu về kế toán tính toán thiệt hại, giữ các giấy tờ chứng minh thiệt hại.
2.Với những hư hỏng tài sản từ vụ cháy mà có thể sửa chữa, phục hồi thì nên tìm đến đơn vị sửa chữa, phục hồi có địa chỉ kinh doanh, có tư cách pháp nhân. Các khoản sửa chữa, phục hồi nên thể hiện trong hóa đơn, phiếu thu, giấy biên nhận với tên, địa chỉ người liên quan.
3.Thông báo cho công ty bảo hiểm về sự việc cháy nổ sớm nhất. Thu thập chứng cứ về thời gian thông báo như việc ghi hình lại khi thông báo chẳng hạn.
4.Phối hợp với công ty bảo hiểm, cơ quan công an xác định đầy đủ thiệt hại vụ cháy, cung cấp cho các cơ quan này giấy tờ phô tô cần thiết, xin cấp bản sao, hay chụp lại biên bản của công ty bảo hiểm, cơ quan công an khi họ ghi nhận vụ việc. Xác định người của công ty bảo hiểm, cơ quan công an đã làm việc này.
5.Yêu cầu công ty bảo hiểm chi trả, bằng văn bản tổng hợp, giải trình các thiệt hại và phô tô chứng cứ chứng minh.
6.Kiện ra tòa nếu không thống nhất được mức chi trả.