DÂN SỰ:7 TRƯỜNG HỢP TRANH CHẤP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI HIỆU QUẢ MÀ KHÔNG TỐN KÉM

DÂN SỰ:7 TRƯỜNG HỢP TRANH CHẤP ÁP DỤNG BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI HIỆU QUẢ MÀ KHÔNG TỐN KÉM
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư Hà Nội -
       Biện pháp khẩn cấp tạm thời được quy định trong Bộ luật Dân sự. Đây là các biện pháp luật định, với mục tiêu là tạm thời giải quyết yêu cầu cấp bách của đương sự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, thu thập hay bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có của tài sản tránh tình trạng thiệt hại không thể khắc phục, đảm bảo việc giải quyết vụ án hoặc thi hành án.
       Điều 114 Bộ luật Tố tụng Dân sự nêu 17 biện pháp khẩn cấp tạm thời là: 1/Giao người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự cho cá nhân, tổ chức nuôi dưỡng. 2/Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng. 3/Buộc thực hiện một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe. 4/Buộc tạm ứng lương, bảo hiểm xã hội… cho người lao động. 5/Tạm đình chỉ quyết định sa thải. 6/Kê biên tài sản tranh chấp. 7/Cấm chuyển dịch tài sản tranh chấp. 8/Cấm thay đổi hiện trạng tranh chấp. 9/Cho thu hoạch, cho bán hoa màu, hàng hóa. 10/Phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, kho bạc, phong tỏa tài sản tại nơi lưu giữ. 11/Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ. 12/Cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định. 13/Cấm xuất cảnh đối với người có nghĩa vụ. 14/Cấm tiếp xúc với nạn nhân bạo lực gia đình. 15/Tạm dừng đấu thầu. 16/Bắt giữ máy bay, tàu biển. 17/Các biện pháp khác.
       
Khi kiện đòi nhà, bên đi kiện nên thử yêu cầu tòa cấm bên kia chuyển nhượng nhà đất
Khi kiện đòi nhà, bên đi kiện nên thử yêu cầu tòa cấm bên kia chuyển nhượng nhà đất
Khi khởi kiện một vụ án dân sự, nguyên đơn nên tính cả đến các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Xác định biện pháp nào tốt cho vụ việc của mình. Mỗi dạng kiện cáo cần một loại biện pháp khẩn cấp tạm thời riêng. Nên lưu ý: Một số biện pháp khẩn cấp tạm thời đòi hỏi bạn phải có tiền nộp trước, ví dụ biện pháp kê biên tài sản tranh chấp hoặc phong tỏa tài khoản tại ngân hàng. Dưới đây là gợi ý các biện pháp khẩn cấp tạm thời giành cho từng dạng kiện cáo mà việc áp dụng các biện pháp này không đòi hỏi bạn phải nộp tiền:
1/Giao trước con chưa thành niên cho bên kiện đòi con, buộc phải cấp dưỡng cho con áp dụng khi khởi kiện giành quyền nuôi con.
2/Buộc thực hiện một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hẳn được dùng trong các vụ kiện dân sự liên quan, kể cả vụ xử hình sự.
3/Buộc tạm ứng lương, bảo hiểm xã hội, tạm ngừng quyết định sa thải hay tiếp nhận lại người lao động có thể dùng trong tất cả tranh chấp mà người lao động bị buộc nghỉ việc.
4/Cấm chuyển dịch tài sản tranh chấp, cấm thay đổi hiện trạng tranh chấp có thể áp dụng trong tất cả các vụ án chia thừa kế, chia tài sản chung, đòi nhà đất, đòi tài sản…
5/Cho bán, giải tỏa hàng hóa có thể áp dụng trong các trường hợp kiện quyết định thu giữ hàng hóa, bắt giữ hàng.
6/Cấm xuất cảnh có thể áp dụng với tất cả các trường hợp kiện đòi nợ, thực hiện nghĩa vụ bồi thường, trả lương, cấp dưỡng cho con.
7/Tạm dừng đấu thầu có thể áp dụng trong các vụ kiện liên quan đến đấu thầu, đấu giá một tài sản để thi hành bản án dân sự.