DÂN SỰ:5 CÁCH KIỆN BỒI THƯỜNG DANH DỰ KHI BỊ XÚC PHẠM

DÂN SỰ:5 CÁCH KIỆN BỒI THƯỜNG DANH DỰ KHI BỊ XÚC PHẠM
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội -
  • Thực tế yêu cầu dân sự nào cũng được tòa án giải quyết
    Thực tế yêu cầu dân sự nào cũng được tòa án giải quyết
            Có lần người viết chứng kiến một phụ nữ ra tòa nộp đơn. Một vị thẩm phán tiếp xúc với chị ấy. Chị kiện vì cho rằng đối tác làm ăn có ý định sàm sỡ. Ngoài việc ký hợp đồng, đối tác nhắn tin gạ gẫm tiến xa hơn trong mối quan hệ. Điều này xúc phạm chị và chị muốn kiện người gạ gẫm ra tòa.
            Một việc tưởng chừng rất đơn giản. Có điều là giở lại luật, người viết rất phân vân. Hóa ra, luật liệt kê các vụ việc mà tòa dân sự có thể giải quyết. Chúng gồm 24 loại vụ việc dân sự, 19 loại vụ việc hôn nhân gia đình, 11 loại vụ việc kinh doanh thương mại, 10 loại vụ việc lao động.     
            Trong đó không có vụ việc nào là yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín khi bị xâm hại. Có lẽ quy định tòa án được quyền giải quyết yêu cầu về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là có thể được vận dụng.
            Như vậy vẫn kênh ở chỗ: Yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thường buộc người đi kiện chỉ ra thiệt hại. Có thể dưới dạng vật lý: Chân tay trầy xước, cơ thể tổn thương… Có thể dưới dạng kinh tế: Mất bao nhiêu tiền chạy chữa, chi phí, thuê người…Trong khi lời gạ gẫm kia không làm chị phụ nữ mất đồng nào, không tổn hại sức khỏe. Chính vì vậy mà vị thẩm phán khuyên chị không nên kiện.
           Danh dự, nhân phẩm, uy tín là thứ quan trọng nhất mà người ta có. Nó đang được bảo vệ. Trong các việc dân sự được liệt kê, tòa có thể giải quyết các việc gọi chung là “ khác “. Tòa cũng được giải quyết việc dựa theo lẽ phải đồng thời không được từ chối giải quyết vì luật chưa quy định.   
            Do đó, không cần liệt kê chính xác là tòa được giải quyết các yêu cầu hồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín thì nghiễm nhiên tòa phải giải quyết loại vụ việc này.
            Một số chia sẻ để việc kiện đòi bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín được tòa thụ lý giải quyết:
1/Nên nhớ, tòa án phải thụ lý mọi việc tranh chấp dân sự. Với vụ đòi bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm, uy tín, bạn nên làm đơn với yêu cầu rõ ràng và thúc giục tòa trả lời bằng văn bản nếu việc thụ lý chậm trễ.
2/Trước khi kiện, nên giành thời gian tìm hiểu nơi cư trú của bị đơn, cung cấp cho tòa thông tin để liên lạc trực tiếp bị đơn.
3/Các yêu cầu luôn cần chứng cứ kèm theo. Các chứng cứ luôn cần văn bản lý giải. Hãy lý giải tình huống thu thập được chứng cứ bị xúc phạm, như là: lời nói hành vị xúc phạm là gì? Ai thực hiện? Thời điểm? Người chứng kiến?...
4/Hoàn toàn có thể yêu cầu thừa phát lại can thiệp ghi nhận chứng cử về sự xúc phạm. Những nơi không sẵn thừa phát lại, hãy lập thành biên bản mô tả tình huống bị xúc phạm, có chữ kí người làm chứng, có xác nhận địa điểm của UB xã.
5/Hãy xác định kiện đòi bồi thường thiệt hại về danh dự, nhân phẩm, uy tín là thứ kiện về tinh thần. Không quan tâm đến mức bì đắp vật chất. Tuy nhiên hoàn toàn có thể yêu cầu số tiền bồi thường tương đương 10 lần tháng lương cơ bản ( hiện tại là 1 800 000 đ/tháng ).