DÂN SỰ:5 CÁCH ĐỂ VIỆC NỘP ĐƠN KIỆN TẠI TÒA ĐƯỢC GHI NHẬN

DÂN SỰ:5 CÁCH ĐỂ VIỆC NỘP ĐƠN KIỆN TẠI TÒA ĐƯỢC GHI NHẬN
  • Bài viết của Luật sư Lê Vinh, Trưởng Văn phòng Luật sư Chương Dương, Đoàn Luật sư Hà Nội -
  • Ngày nào gửi đơn kiện cũng cần được ghi nhận đúng cách
    Ngày nào gửi đơn kiện cũng cần được ghi nhận đúng cách
Trong vụ án dân sự, việc nộp đơn cũng đáng để nói. Một số tòa nhận đơn tất cả các ngày trong tuần. Số khác chỉ nhận vào các ngày chẵn hoặc lẻ. Tùy tòa, có người được cấp phiếu nhận đơn, có người thì chỉ được vào sổ thụ lý… Đơn, hồ sơ kiện có được thụ lý không là cả vấn đề nan giải. Bài viết này, người viết chỉ bàn cách làm sao để việc nộp đơn được ghi nhận.
Đừng nghĩ chỉ cần làm một cái đơn kiện, kẹp mấy tờ giấy phô tô là bạn có thể được tòa ghi nhận. Người của tòa, có thể là một thẩm phán, sẽ xem thứ mà bạn nộp. Họ có thể chê bai, bắt bẻ, cuối cùng là trả lại đơn, yêu cầu bạn về làm lại. Như vậy bạn cũng chưa được ghi nhận đã nộp đơn. Nếu việc nộp đơn của bạn được ghi vào sổ thụ lý thì cũng chưa có gì đáng mừng. Đã xảy ra trường hợp nộp đơn kiện cả nửa năm mà tòa vẫn không giải quyết, đương sự muốn khiếu nại lên tòa cấp trên cũng rất khó, vì không chỉ ra được đã nộp đơn ngày nào. Sổ thụ lý tòa cầm, dễ gì bắt họ mở ra để chụp lại được!
Luật định thì đơn có thể nộp bằng hai đường: Trực tiếp và qua bưu điện. Với cách qua bưu điện, tòa phải gửi công văn theo địa chỉ ghi ngoài bì đơn, xác nhận đã nhận được đơn, hoặc là gọi điện theo số liên lạc ghi trong đơn hoặc ngoài bì thư. Có thể trong công văn tòa mời nguyên đơn lên làm việc. Không loại trừ tòa nói rõ cần thêm giấy tờ gì để có thể thụ lý. Nếu nguyên đơn gửi chuyển phát nhanh hay thư bảo đảm, giấy biên nhận của bưu điện là chứng cứ không thể bắt bẻ về ngày mà đơn kiện được gửi.
Vì vậy, để đơn khởi kiện được tòa ghi nhận là đã được gửi đến tòa, nguyên đơn nên thử các cách:
1/Nên chuẩn bị nhiều bộ đơn và giấy tờ kèm theo đơn. Gồm: Một bộ với giấy tờ gốc, bạn phải giữ lại. Ba bộ với đơn và giấy tờ phô tô. Bạn có thể yêu cầu một văn phòng luật sư, công ty luật đóng dấu sao y bản chính và dấu văn phòng, công ty vào giấy tờ phô tô. Có luật sư ký xác nhận bên dưới.
2/Bạn phải gửi một bộ gồm đơn và giấy tờ phô tô trực tiếp tại tòa. Bạn mang bộ này lên tòa cùng với giấy tờ gốc để tòa đối chiếu. Bạn mang một bộ tương tự ra bưu điện, gửi lên tòa theo đường thư bảo đảm.
3/Khi gửi trực tiếp, hãy thử yêu cầu tòa cấp cho một giấy biên nhận, đồng thời thử yêu cầu người tiếp nhận đơn ở tòa kí vào một bản đơn, hồ sơ trong ba bản mà bạn chuẩn bị. Yêu cầu ghi rõ họ tên và ngày ký nhận.
4/Khi gửi tại bưu điện, hãy sử dụng các hình thức có giấy xác nhận đơn và hồ sơ của bưu điện như thư bảo đảm hay phát chuyển nhanh. Làm theo cách của các thừa phát lại là chụp ảnh tờ đơn đặt bên cạnh bì thư, giấy xác nhận của bưu điện.
5/Dùng thử dịch vụ chuyển đơn của thừa phát lại. Họ biết cách chuyển đến tận tay tòa và ghi nhận việc bạn đã gửi đơn kiện đến tòa.