269 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 043.873.8142 - 0912018856