Người bị điều tra, xử thường bị mất phương hướng. Họ nên hiểu tình thế, được bảo vệ. Chúng tôi thông tin, tư vấn, bảo vệ họ.
LS LÊ VINH – TỪ 1998.
1.Có phương án từ khi gọi hỏi. ( Ảnh )
2.Luật sư định hướng và đi cùng.
3.Luyện cách khai báo.
THẮNG 75% SỐ VỤ TRONG HƠN 20 NĂM.