Bạn có định hướng, hành động khôn ngoan để đạt lợi ích
LS LÊ VINH – 20 NĂM HÀNH NGHỀ
1.Bạn xác định được việc nên làm.
2.Bạn có kế hoạch chiến thắng.
3.Bạn chứng minh được khả năng
nuôi con, có tài sản.
4.Bạn làm tốt trước Tòa.