Thay cho sợ hãi, rối loạn vì phiên tòa dân sự - kinh tế - hành chính –
lao động, bạn thấy chiến thắng.

LS LÊ VINH – TỪ 1998.
1.Xác định cơ hội thắng.
2.Lên kế hoạch cho chiến thắng.
3.Luyện làm việc với Tòa.
4.Được bảo vệ.
THẮNG 70% SỐ VỤ TRONG HƠN 20 NĂM.