KHI BỊ TỐ GIÁC VÀ CÔNG AN TRIỆU TẬP NÊN LÀM GÌ

30/07/2019 10:27
Câu hỏi
Hỏi: Khi bị ai đó tố giác và công an triệu tập làm việc, tôi nên làm gì?

Trả lời