MUA ĐẤT BẰNG GIẤY TAY CÓ HIỆU LỰC KHÔNG?

05/10/2019 15:49
Câu hỏi
Mua nhà giấy tay có hiệu lực không? Kiện ra tòa cần chuẩn bị gì?

Trả lời