THỎA THUẬN LY THÂN THẾ NÀO?

28/12/2020 08:16
Câu hỏi
Hỏi: Tôi và chồng mâu thuẫn. Chồng tôi là doanh nhân, có doanh nghiệp. Do mâu thuẫn, chồng tôi bỏ ra ngoài sống, chỉ về nhà vào dịp cuối tuần kiểm tra, chăm sóc con cái. Chúng tôi không muốn ly hôn vì lợi ích các con. Hiện tại, chúng tôi khó lòng chung sống dưới một mái nhà. Chúng tôi có thể thỏa thuận về chăm nuôi con cái, chia tài sản tạo điều kiện cho tôi có thể sinh sống và chăm sóc con cái, còn chồng tôi độc lập làm ăn, mà không phải chấm dứt hôn nhân không? Nội dung nên thế nào?

Trả lời