SỬ DỤNG CHỨNG CỨ NGOẠI TÌNH TỪ VIỆC THUÊ THÁM TỬ

17/12/2020 16:51
Câu hỏi
Hỏi: Tôi và chồng mâu thuẫn hôn nhân. Chồng tôi lăng nhăng. Tôi xác định không còn tình cảm gì nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn làm cho ra nhẽ, vạch mặt người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình chúng tôi. Tôi đã thuê người theo dõi phát hiện nơi ở cô ta, có đầy đủ chứng cứ về việc chồng tôi qua lại với cô ta. Tôi nên làm gì?

Trả lời