LY HÔN VỚI VỢ Ở NƯỚC NGOÀI KHÔNG VỀ

25/02/2021 17:31
Câu hỏi
Hỏi: Tôi và vợ tôi kết hôn ở Việt Nam từ 2006. Có đăng ký. Sau đó cả hai có thởi gian cùng ra nước ngoài làm ăn sinh sống. Tôi về nước sau vài năm. Vợ tôi sống ở nước ngoài đến giờ. Hiện tại, chúng tôi không còn tình cảm gì nữa. Một vài lần tôi đặt vấn đề ly hôn, vợ tôi không đồng ý, nói cứ để thế và không chịu về Việt Nam để làm thủ tục ly hôn. Tôi có thể ly hôn vợ tôi, trong khi vợ tôi không về nước để hoàn thiện thủ tục ly hôn hay không?

Trả lời